Me, myself and I – Workbook Pastell

20 kr

Denna workbook är ett verktyg för att hjälpa dig att ta hand om dig själv på ett effektivt och meningsfullt sätt. Genom övningar och reflektion kommer du att lära dig att identifiera dina behov och skapa en personlig self-care-rutin som fungerar för dig.

Workbooken är utformad för att vara interaktiv och praktisk, med utrymme för att skriva ner dina tankar och reflektioner. Du kan använda den på egen hand eller tillsammans med en terapeut eller coach.

Genom att använda denna workbook kommer du att lära dig att ta hand om dig själv på ett mer medvetet och hållbart sätt, vilket kommer att förbättra din hälsa och välbefinnande på lång sikt.

Rapportera missbruk