Integritetspolicy (GDPR & Cookies)

1.1 VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Dina personuppgifter (information som direkt eller indirekt kan identifiera dig) hanteras när du befinner dig på Revilos plattform och använder dig av våra tjänster. I denna policy kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du kan också läsa om dina rättigheter angående vår hantering av dina personuppgifter.

Du hittar alltid den aktuella versionen av vår integritetspolicy på Revilo.se. Vid stora förändringar informeras medlemmar på sidan via e-post.

1.2 VAD ÄR GDPR?

GDPR (General Protection Regulation) ersatte PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018. Det är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Mer om lagen finns att läsa på Datainspektionens hemsida.

1.3 VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD INNEBÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

1.4 ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTER

För de behandlingar som sker i Revilos verksamhet är Kevida Handelsbolag personuppgiftsansvarig (969798-8963). Kevida Handelsbolag är ansvarig att följa och tillämpliga de lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive GDPR, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Kevida Handelsbolag ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas när du inom ramen för och i enlighet med våra Allmänna villkor, Säljarvillkor och köpvillkor agerar på sidan.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet “2. Cookies” nedan.

1.5 INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du blir medlem på Revilo uppger du information om dig själv och i samband med din beställning eller inträde som medlem godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Uppgifterna används för identifikation, administration och för kommunikation med dig som medlem eller användare av Revilo. Uppgifterna används också för kundanalyser och statistik. När du registrerar dig som medlem går du automatiskt med i vårt nyhetsbrev, och då kan vi skicka e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Du kan när som helst avsluta den prenumerationen genom att klicka i “unsubscribe” längst ner i våra nyhetsbrev.

Personuppgifter kan registreras som kundnummer av Revilo. Vi behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet.

1.6 PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer, betalsystem eller bokföringsprogram. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Följande system används på Revilo:
WordPress/Woocommerce: plattformen för vår webshop
Fortnox: vårt bokföringssystem
Dintero: om du betalar med kort
Swish: När du betalar med Swish
Loopia: Domänhantering
Google: Analys och Annonser

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga:
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

1.7 LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

1.8 DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta då info@revilo.se

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på info@revilo.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.